I dag blir nettet viktigere og viktigere.  Dette stilles store krav til selskaper og privatpersoner, som ønsker å vise seg frem via internett.  Hva skal siden brukes til, hvem er målgruppen, skal den kun være informativ eller skal den ha en funksjon? Ja, det er ikke helt enkelt å finne ut hvordan en skal lage nettside i dag.